27. 10. 2015

Report + foto z podujatia v OPAVE zo dňa 24.10.2015 - 37.ročník Grand Prix Opava , kde naši pretekári SZSŠ mas-wrestling získali v OPEN kategórii 3. miesto Ján Žvach a 4. miesto Ladislav Lánik . Medzi výrazných sponzorov tohto podujatia bola aj firma zo Slovenska Koliba - hriňovská mliekáreň, ktorá vyrába protein WPC 80 . Veľké poďakovanie vyslovil riaditeľ podujatia p.Stanislav PEŠÁT firme KOLIBA - HRIŇOVSKÁ MLIEKÁREŇ za podporu tohto podujatia, kde firma KOLIBA prispela svojim WPC proteinom, ktorý sa úspešné prezentuje nie len na Slovensku , ale aj v zahraničí sa chce úspešne etablovať na trhu, kde je veľká konkurencia vo svete. Takže veľká vďaka patrí celému kolektívu KOLIBA-Hriňovská mliekáreň na čele s p. Malatincom, ale aj reprezentantom MAS-WRESTLINGU SLOVAKIA SZSŠ, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko , ale aj firmu KOLIBA-Hriňovská mliekáreň.